Dzień ze Słowem

W ostatnią niedzielę, w uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, w naszym seminarium odbył się tzw. dzień skupienia, który poprowadził ojciec duchowny naszego seminarium ks. Maciej Korczyński we współpracy z ojcem Grzegorzem Tęczą. Jak sama nazwa podpowiada, dzień ten jest czasem szczególnej refleksji oraz zatrzymania się nad wszystkimi sprawami i odłożenia ich na później po to, by oddać się głębszej modlitwie i kontemplacji tajemnic Bożych. Można więc powiedzieć, że dzień skupienia to pewnego rodzaju jednodniowe rekolekcje, które w naszym seminarium odbywają się raz w miesiącu. Aby dobrze przeżyć ten dzień i w pełni wykorzystać płynące z niego łaski, rozpoczęliśmy modlitewne skupienie już o godzinie 20.00 w sobotę poprzedzającą uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Na samym początku w auli św. Jana Pawła II ojcowie duchowni zaprezentowali nam film z wywiadem przeprowadzonym przez dyrektora Centrum Formacji Duchowej w Krakowie ks. Krzysztofa Wonsa z włoskim kamedułą ojcem Innocenzo Gargano, który jest propagatorem i nauczycielem Lectio Divina – jednej z metod rozważania słowa Bożego. To właśnie w duchu tej metody odbył się ten dzień skupienia. Po obejrzeniu filmu udaliśmy się wszyscy w kompletnej ciszy, która trwała do wieczora dnia następnego, do kaplicy na modlitwy wieczorne. Rano zaś nastąpiło nasze spotkanie ze słowem Bożym, które było przez nas czytane, medytowane i kontemplowane. Był też czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie dnia skupienia spotkaliśmy się wszyscy wieczorem po raz kolejny w auli św. Jana Pawła II, by podzielić się swoimi refleksjami i przeżyciami. Po zakończeniu tej części, będącej zarazem końcem dnia skupienia, „naładowani” duchową energią i pełni sił do stawiania czoła nowym wyzwaniom, wróciliśmy do naszej seminaryjnej codzienności.

Adam Frąk