Symbole chodzą parami

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! 

Słowami tej pieśni powitaliśmy w progach naszego domu symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż i ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego). Peregrynują one po całej Polsce pod hasłem: „Dotknij miłosierdzia”, jako duchowe przygotowanie do wielkiego wydarzenia jakim są Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. w Krakowie. Trafiły one do naszej diecezji w Wielki Poniedziałek i pozostaną w niej do 19 kwietnia.

W godzinach wieczornych w wigilię Wielkiego Czwartku samochód – kaplica zajechał przed gmach seminarium, gdzie czekało zgromadzone liczne grono kapłanów i alumnów wraz z księżmi biskupami Henrykiem Tomasikiem i Piotrem Turzyńskim. Po powitaniu w uroczystej procesji krzyż i ikona zostały wniesione do seminaryjnej kaplicy, tam rozpoczęła się adoracja prowadzona przez grono kleryków. Staraliśmy się głębiej pochylić nad znakiem naszego Odkupienia: Tak dobrze mi znany znak, który tak często spotykam… tak często, że aż przyzwyczaiłem się do Niego… Co On mi mówi? Co On mi może powiedzieć… Zanosiliśmy wspólne modlitwy do Jezusa, który w ogniu miłości spalił nasze grzechy, aby każdy z nas dobrze wykorzystał czas formacji ku Chrystusowemu kapłaństwu. Adoracja zakończyła się wspólnym śpiewem hymnu Światowych Dni Młodzieży pt. „Błogosławieni miłosierni”.

Później rozpoczęło się nabożeństwo słowa Bożego dla kapłanów z naszej diecezji pod przewodnictwem bp. Henryka Tomasika. Rozważania oparte były o fragmenty z Księgi Izajasza (cztery Pieśni o Słudze Pańskim), które są zapowiedzią męki Mesjasza. Po zakończeniu proklamacji słowa Bożego ks. rektor Jarosław Wojtkun poprowadził rachunek sumienia dla kapłanów. Pojawiło się w nim wiele pytań o miejsce krzyża w codziennym życiu duchownych oraz o przejawy miłości do Chrystusa mieszkającego w bliźnich. Następnie pasterz naszej diecezji zawierzył wszystkich kapłanów Bogu za pośrednictwem Maryi. Oddał Mu problemy z jakimi borykają się dzisiaj duszpasterze i polecił Mu ich przyszłość, dziękując jednocześnie za dokonane dobro. Po błogosławieństwie i odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego rozpoczęła się adoracja krzyża przez poszczególne roczniki alumnów.

Wizyta symboli Światowych Dni Młodzieży w seminarium zakończyła się w Wielki Czwartek celebracją uroczystej jutrzni, po której krzyż i ikona ruszyły w dalszą drogę do katedry.

Mateusz Dusiński

Galeria