Jubileusz s. Hiacynty

Pięćdziesiątą rocznicę pierwszych ślubów zakonnych obchodzi w tym roku s. Wiesława Hiacynta Dzianach ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego. W sobotę 11 października w kaplicy seminaryjnej podczas Mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem księdza rektora Jarosława Wojtkuna uroczyście ponowiła swoje śluby zakonne.

Wokół jubilatki zebrała się cała społeczność seminaryjna, ojcowie duchowni, profesorowie, siostry zakonne oraz rodzina. Z Sandomierza przyjechał rektor tamtejszego seminarium duchownego ks. Jan Biedroń. Wcześniej swoje życzenia przekazał jubilatce osobiście pasterz diecezji radomskiej bp Henryk Tomasik, który nie mógł uczestniczyć w tej uroczystości. Kazanie na Mszy świętej wygłosił wicerektor radomskiego seminarium ks. Piotr Turzyński.

Siostra Wiesława, znana bardziej jako Hiacynta, pochodzi z parafii Kraśnica i jest przełożoną znajdującego się na terenie seminarium domu zakonnego Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego. Zgromadzenie to założył ks. Antoni Rewera (1869-1942), profesor Seminarium Duchownego w Sandomierzu, zamęczony przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Dachau, beatyfikowany w 1999 r. przez papieża Jana Pawła II w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Siostry z tego zgromadzenia od 25 lat posługują w radomskim seminarium przez pracę w kuchni i modlitwę, towarzysząc alumnom w ich drodze do kapłaństwa. Uroczystość jubileuszowa była okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim siostrom za ich oddanie Bogu i służbę na rzecz społeczności seminaryjnej.

Zapytana o placówki, do których kierowali ją przełożeni, s. Hiacynta z uśmiechem stwierdziła, że zmieniała je tak często, jak cudowny obraz podczas peregrynacji. Sama zakładała trzy domy – w Skaryszewie, Łopienniku (w archidiecezji lubelskiej) i w radomskiej parafii Chrystusa Króla. Do seminarium po raz pierwszy trafiła w 1996 r. i spędziła w nim sześć lat. Skierowana tu ponownie w 2009 r. pełni wyznaczoną jej przez przełożonych rolę do dzisiaj skromnie i z oddaniem. Pamięta dokładne daty wszystkich ważnych wydarzeń w jej życiu i wymienia najpierw datę Pierwszej Komunii Świętej – 1 lipca 1956 r. Pierwsze śluby zakonne złożyła w obecności ks. Ignacego Ziembickiego, ojca duchownego seminarium sandomierskiego 2 sierpnia 1964 r. w domu generalnym zgromadzenia w Sandomierzu. Właśnie to wydarzenie przypomniała wczorajsza uroczystość.